Velkommen til Siving!

Siv.ing spiller på forkortelsen siving. Den er en forkortelse for sivilingeniør, en akademisk grad innen ingeniørfagene.
For informasjon om sivilingeniørstudiet se heller informasjon hos NTNU

Siving er en kreativ og morsom måte å referere til sivilingeniør på, og det er også en del av domenet "siv.ing".

Denne nettsiden er under konstruksjon, innhold og tjenester oppe til diskusjon...

Kom gjerne tilbake senere for oppdateringer!